Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES OBOWIAZUJĄCA W SERWISIE

ness-lighting.com

(dalej: „Polityka”)

 1. ADMINISTRATOR SERWISU I DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 2. Administratorem serwisu (wraz z podstronami serwisu), w ramach którego prowadzona jest strona internetowa marki NESS LIGHTING (dalej: „Serwis”), pod adresem: ness-lighting.grupatense.org.pl (dalej łącznie:
  „Serwis”) oraz danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest
  NESS LIGHTING Kamil Sendorek (dalej: „Ness Lighting”)
  z siedzibą: Kokotów 873, 32-002 Węgrzce Wielkie
  Adres do korespondencji: Kokotów 873, 32-002 Węgrzce Wielkie.
  info@ness-lighting.com

  „Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu.

 3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 4. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne Ness Lighting wprowadza
  niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

 5. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 6. §1

  Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, komunikacji z Serwisem za pomocą formularza
  kontaktowego musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest w nim podanie określonych
  danych osobowych.

  Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług
  przez Ness Lighting na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

  Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego lub poda w
  korespondencji z Ness Lighting, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie
  polskim, a przede wszystkim z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  §2

  Administratorem danych osobowych jest Ness Lighting. Ness Lighting może powierzyć przetwarzanie
  zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim
  umowy o powierzenie danych.

  Dane powierzane będą:

  • firmom świadczącym usługi: pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać
   Użytkownikowi produkty (lampy, oprawy oświetleniowe) zamówione za pośrednictwem Serwisu.
  • firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników
  • firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Ness Lighting,
  • firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.

  §3

  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa
  do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Ness Lighting. Skierowanie
  żądania może odbyć się w formie:

  pisemnej na adres: NESS LIGHTING Kokotów 873, 32-002 Węgrzce Wielkie

  elektronicznej na adres e-mail: info@ness-lighting.com

  Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  §4

  Ness Lighting przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu
  niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w celu realizacji usługi
  dostawy newslettera, sprzedaży produktów oraz odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą
  formularza przez Użytkowników.
  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Ness Lighting ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach, którym Ness Lighting patronuje. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być w
  dowolnym momencie wycofana.

  §5

  Dane osobowe zebrane przez Ness Lighting mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

  §6

  Ness Lighting stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki
  techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  §7

  Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu
  anonimowo lub pod pseudonimem.

  §8

  Ness Lighting może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać ze Serwisu.

 7. PLIKI COOKIES
 8. §1

  Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe,
  przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Ness
  Lighting.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
   Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio
   wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
  • wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
  • marketingowym.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

  §2

  Ness Lighting informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
  internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
  Ness Lighting wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu
  przez Ness Lighting, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w
  tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z
  którego korzysta Użytkownik.
  Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  §3

  Ness Lighting informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która
  uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może
  spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może
  prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

  §4

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez
  współpracujących z Ness Lighting podmioty trzecie.

  §5

  Ness Lighting stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie
  aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji
  Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co
  pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie
  problemów z użytkowaniem Serwisu.